JComments

Интеграция JComments в галерею изображений DatsoGallery

DatsoGallery — в настоящее время одна из наиболее популярных галерей изображений для Joomla. Разработана на основе компонентов AkoGallery и PonyGallery. Предлагаемая вашему вниманию интеграция заменяет встроенные средства комментирования изображений на JComments.

 1. Откройте файл /components/com_datsogallery/datsogallery.php
 2. Найдите строки:
   $database->setQuery("SELECT cmtid FROM #__datsogallery_comments WHERE cmtpic='$row1->id'");
   $comments_result = $database->query();
   $comments = mysql_num_rows($comments_result);
  и замените их на:
   global $mosConfig_absolute_path;
   $comments = $mosConfig_absolute_path . '/components/com_jcomments/jcomments.php';
   if (file_exists($comments)) {
    require_once($comments);
    $comments = JComments::getCommentsCount($row1->id, 'com_datsogallery');
   }
 3. Откройте файл /components/com_datsogallery/sub_viewdetails.php
 4. Найдите строку:
   if ($ad_showcomment) {
  и замените на:
  /* if ($ad_showcomment) { 
 5. Найдите строку:
    if ($ad_showsend2friend) {
  и замените на:
  */  if ($ad_showsend2friend) {
 6. В самом конце файла найдите завершающий php-тег:
  ?>
  и замените на:
   
   if ($ad_showcomment) {
    global $mosConfig_absolute_path;
    $comments = $mosConfig_absolute_path . '/components/com_jcomments/jcomments.php';
    if (file_exists($comments)) {
     require_once($comments);
     echo JComments::showComments($id, 'com_datsogallery', $imgtitle);
    }
   }  
  ?>
 7. Откройте файл /components/com_datsogallery/sub_viewspecial.php
 8. Найдите строки:
   $database->setQuery("select cmtid from #__datsogallery_comments where cmtpic='$row1->id'");
   $comments_result = $database->query();
   $comments = mysql_num_rows($comments_result);
  и замените на:
   global $mosConfig_absolute_path;
   $comments = $mosConfig_absolute_path . '/components/com_jcomments/jcomments.php';
   if (file_exists($comments)) {
    require_once($comments);
    $comments = JComments::getCommentsCount($row1->id, 'com_datsogallery');
   }
 9. Найдите строки:
   $database->setQuery("select a.*, cc.cmtid "
   . " from #__datsogallery as a, #__datsogallery_comments "
   . " as cc, #__datsogallery_catg "
   . " as ca where a.id=cc.cmtpic "
   . " and a.catid=ca.cid "
   . " and a.published=1 "
   . " and a.approved=1 "
    . " and ca.published=1 "
   . " and ca.access<=$gid "
   . " order by cc.cmtid desc limit $ad_toplist ");
  и замените следующим:
   $database->setQuery("select a.* "
   . " from #__datsogallery as a"
   . " inner join #__datsogallery_catg as ca on a.catid = ca.cid"
   . " inner join #__jcomments as cc on a.id = cc.object_id"
   . " where a.published=1 and a.approved=1 "
   . " and cc.object_group='com_datsogallery' and cc.published=1 "
   . " and ca.published=1 and ca.access<=$gid "
   . " order by cc.date desc limit $ad_toplist ");

Полезные ссылки:

 
JoomlaTune